Wie wij zijn?

Wij zijn gek op Texels Rund!

overons_Johannes.jpg

Hoeve Axel

Hoeve Axel van boer Johannes en boerin Nelleke van Heerwaarden is een gemengd boerenbedrijf met akkerbouw, tuinbouw, veehouderij en een kleine camping. Op zo’n 140 hectare landbouwgrond verbouwen we o.m. pootaardappelen, suikerbieten, tarwe en mais en we telen narcissenbollen. Ook het hooi voor onze dieren komt van de boerderij zelf. De veehouderij bestaat uit ongeveer 140 stieren die we houden voor het vlees.

Op de boerderij werken we voortdurend aan een optimale gezondheid voor onze dieren. Rust, reinheid en regelmaat zijn niet alleen voor de mens, maar ook voor onze stieren belangrijk! We doen er alles aan om onze veestapel gezond te houden. De runderen krijgen een uitgebalanceerd dieet op basis van mais, geplette tarwe, hooi en voeraardappelen. Stuk voor stuk natuurlijke producten die zorgen voor de mooie rode kleur van ons vlees. En daar mag best een randje vet aan zitten, want dat zorgt voor malsheid en een authentieke smaak.

De organische mest van onze stieren wordt weer over de akkers uitgereden, zodat we de grond vruchtbaar kunnen houden en er een duurzame kringloop ontstaat.

overons_slachtbedrijf.jpg

Boschma Slachtbedrijf

Als de stieren zo’n 22 maanden oud zijn vervoeren we ze zelf vanaf Hoeve Axel naar Boschma Slachtbedrijf Texel in Oudeschild. Dat gebeurt met onze eigen veewagen om het transport rustig te laten verlopen. Slachter Cor Boschma laat de aangevoerde runderen eerst rustig wennen. Daardoor zijn ze minder gestrest. Voordat Boschma de dieren op ambachtelijke wijze slacht, wordt eerst hun lichamelijke conditie gecheckt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Zo weet u als consument zeker dat de runderen gezond zijn. Na het slachten blijft het karkas nog enkele dagen in de koeling hangen, zodat het vlees goed kan besterven waardoor het malser wordt.

Het verdelen, uitbenen en de verdere verwerking, zoals vacumeren en etiketteren gebeurt allemaal in de slachterij zelf.

Ook voor Boschma is dierenwelzijn belangrijk. ‘Ik zie het direct terug in de kwaliteit van het vlees als een dier een goed leven heeft gehad. Aan de runderen van Hoeve Axel kun je zien dat ze goed uitgebalanceerd dieet hebben gehad en voldoende bewegingsruimte.’

overons_supermarkt.jpg

Verkoop

Op Texel wordt Texels Rundvlees aan particulieren verkocht via de PLUS Supermarkt in De Cocksdorp. In een aparte koeling, verpakt in handzame bakjes met de herkenbare Texels Rundvlees-wikkel eromheen.

Wilt u bedrijfsmatig vlees afnemen? Neem dan rechtstreeks contact op met Hoeve Axel:  of bel met 0222-316 385/ 06-2744 3042. Ook voor vleespakketten of grote bestellingen kunt u hier terecht.

logo-texels-rund-vierkant.png

Texels rundvlees is een 100% Texels product. De runderen zijn op Texel geboren, grootgebracht door hun moeder en zonder stress opgegroeid.

Volg ons ook op facebookTexels rundvlees

Eerlijk Texels Rundvlees
ontwerp & techniek: Texels Ontwerp © 2022